Якість води може бути оцінена через лабораторні дослідження, які включають в себе аналіз різних параметрів і забруднюючих речовин. Ці дослідження дозволяють встановити якість води, визначити рівень забруднення, визначити наявність і концентрацію різних речовин у воді та сторонніх домішок, таких як мінерали, солі, органічні та неорганічні сполуки. Ось деякі основні параметри, які часто досліджуються в лабораторіях для оцінки якості води: органолептичні показники, фізико-хімічні показники, важкі метали, пестициди.

Аналіз води дає можливість зробити висновок про ступінь її забруднення та визначити придатність для використання в різних цілях –  таких як споживання для питних цілей, для задоволення господарсько-побутових потреб, у виробничих процесах, для зрошення сільськогосподарських земель, тощо із використанням  широкого спектру аналітичних методів для визначення різноманітних хімічних, токсикологічних та фізико-хімічних показників.

Хіміко-мікотоксикологічний відділ Дніпропетровської регіональної Державної лабораторії Держпродспоживслужби проводить хімічний аналіз води як для підприємств, так і для фізичних осіб (з розподільчої мережі, колодязів, свердловин, ставків, озер). Відділ акредитований на 40 показників безпечності та якості води, згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”,  ДСТУ 7525:2014 «Вимоги та методи контролювання якості питної води»,  ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання».

Протягом  2023 року лабораторією проводились дослідження питної води з джерел централізованого та нецентралізованого питного водопостачання. Всього проведено 2334 дослідження, встановлено 117 відхилень від вимог нормативних документів за наступними показниками: жорсткість, окиснюваність, вміст сульфатів, хлоридів, нітратів та за іншими показниками.

Якщо у вас є сумніви щодо якості води, Ви можете звернутися до нашої лабораторії для визначення її якості та придатності для споживання