Нормативні документи

Закон України «Про ветеринарну медицину»

Порядок відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Про затверждення Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней

Про молоко та молочні продукти

Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них

Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Про ідентифікацію та реєстрацію тварин

Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-20)

Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

ро затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу

Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції

Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати

Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління

Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва

Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів

Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки

Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках

Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами

Органи державної влади України

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Вищий господарський суд України

Рада національної безпеки і оборони України

Національний банк України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державна митна служба України

Державний комітет статистики України

Міністерство аграрної політики України

Міністерство навколишнього природного середовища України

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство оборони України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство фінансів України

Міністерство юстиції України

Служба безпеки України

Запобігання корупції

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції

Питання запобігання та виявлення корупції

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади запобігання і протидії корупції