Питання вмісту радіонуклідів у продуктах харчування є актуальним на сьогоднішній день.  Купуючи продукти кожний день у магазині або на ринку, мало хто з нас замислюється щодо їх безпечності з точки зору вмісту радіоактивних елементів. Ми звертаємо свою увагу переважно на зовнішній вигляд та ціну продуктів,  що ніяк не відображає екологічну безпеку.

Харчові продукти можуть бути забрудненими радіоактивним пилом (поверхневе забруднення у вегетативний період, під час збирання, транспортування, зберігання) або через кореневу систему під час вирощування, а також у разі споживання тваринами забруднених кормів, води чи вдихання забрудненого повітря.

           Найбільш біологічно небезпечними є Цезій-137 та Стронцій-90, які потрапляють в організм людини з продуктами харчування та питною водою. З повітрям через органи дихання попадає незначна кількість радіонуклідів. Вони мають високу хімічну активність. Після попадання до травного тракту, Цезій-137 практично повністю всмоктує­ться в кров, а далі поводить себе як калій, займаючи його місце у структурі клітин усього організму та накопичується у м’яких тканинах. Стронцій-90 за хімічними властивостями близький до кальцію та накопичується у кістках, викликаючи патологічні зміни. Особливо небезпечний Стронцій-90 для зростаючого організму.

          Накопичуючись у організмі Цезій-137 та Стронцій-90 викликають внутрішнє опро­мінення, послабляють імунітет, викликаючи різні захворювання. Тому практично дуже важливо знати активність радіонуклідів у основних продуктах харчування: м’ясі, рибі, яйцях, молоці та молочних виробах. Найбільше накопичення радіонуклідів  виявляють у грибах, ягодах, лікарських рослинах, м’ясі тварин.

        У разі надходження радіонуклідів до водойм, вони  швидко переміщується в донні відкладення, засвоюються планктоном. Риба активно накопичує радіоактивні ізотопи і також може бути одним із джерел надходження радіонуклідів до організму людини.

        Крім харчових продуктів та води, накопичення радіонуклідів може відбуватися в деревині та  будівельних  матеріалах.

         Дніпропетровська РегДЛ Держпродспоживслужби проводить  радіологічні випробування  на відповідність вимогам нормативно-технічної документації щодо визначення питомої активності природних радіонуклідів Цезію-137, Стронцію-90 у харчових продуктах та питній воді, дози фонового іонізуючого випромінення.    

        Випробування проводяться на  сучасних приладах радіаційного контролю: МКС-01А «Мультирад», спектрометричному комплексі УСК «Гамма-Плюс», МКС-01А «Мультирад» та МКС-07 «ПОШУК».

      Інформація щодо контролю за радіаційним фоном у контрольному пункті, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 48 щотижня оприлюднюється на офіційному сайті: https://dneprlabvet.com.ua/