В умовах сьогодення генетично модифіковані (ГМ) рослини стали невід’ємною частиною сільського господарства в багатьох країнах світу. У Мексиці, США, Японії ставлення уряду до цієї біотехнологічної продукції позитивне, водночас у країнах Європейського Союзу діють жорсткі вимоги щодо тестування безпечності кожної окремої ГМ лінії рослин. Однак, яким би не було ставлення до вирощування ГМ рослин, незаперечною є необхідність проведення широкомасштабного моніторингу за їх поширенням та маркуванням продукції, виготовленої із ГМ-сировини. Це у свою чергу потребує впровадження у практику надійних методів якісного та кількісного визначення вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО). Найбільш ефективним методом детекції ГМО на сьогодні є метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі, який дозволяє не тільки виявити ГМО, але й визначити їх кількість.

Відділ імунологічних досліджень ДРегДЛВМ виконує молекулярно–генетичні дослідження по якісному та кількісному виявленню ГМО у продукції рослинництва та тваринництва, харчових продуктах та продовольчій сировині, визначення видової належності тканин тваринного походження у складі м`ясної сировини і продуктів (у тому числі тих, що були піддані термічній обробці).

Дніпропетровська РегДЛВМ акредитована Національним Агенством з акредитації України в 2017 році на визначення генно модифікованих організмів (ГМО) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Дослідження по виявленню генетично модифікованих організмів проводяться на сучасних високочутливих приладах із застосуванням метода полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, який є найчутливішим та найспецифічнішим, що підвищує точність та швидкість вимірів. Таку детекцію об`єктів досліджень в реальному часі дозволяє проводити система ампліфікації останнього покоління RotorGeenQ виробництва QIGEN (Німеччіна).

Лабораторія обладнана шафами біологічної безпеки ІІ класу захисту та ламінарними боксами фірми ESCO для фільтрації та очищення повітря при проведені маніпуляцій з дослідними зразками.

Для проведення досліджень щодо якісного та кількісного вмісту ГМО використовуються діагностичні набори SUREFOOD виробництва R – BIOPHARM (Німеччина) та набори ДП «Укрметртестстандарт».

Для позитивного контролю використовуються сертифіковані еталонні матеріали ERM – BF 410 ERM, виробництва Інституту еталонних матеріалів (Бельгія).

Аналіз на ГМО складається з таких етапів:

  • Якісний аналіз (скринінг) ─ призначений для виявлення найпоширеніших елементів генно-інженерних конструктів, а саме 35S –промотор, NOS – термінатор, 34SFMV-промотор, у випробному зразку методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі.

Після отримання позитивного результату скринінгу регуляторних послідовностей ДНК, проводиться ідентифікація ГМ-ліній рослин та визначення кількісного вмісту.

  • Ідентифікація генетичних ліній рослин.
  • Кількісний аналіз – призначений для визначення кількісного вмісту ліній генетично модифікованої продукції в продуктах рослинництва та тваринництва, харчових продуктах та продовольчій сировині.

Випробування продукції з метою визначення наявності ГМО здійснюється згідно з національними стандартами: ДСТУ ІSО 15568:2008; ДСТУ ІSО 21569:2008; ДСТУ ІSО 21570:2008.


0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *