Радіологічний відділ при плануванні своєї роботи та виконанні покладених на
нього завдань керується вимогами Законів України «Про ветеринарну медицину»,
«Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», Норм  радіаційної безпеки України (НРБУ-97),
«Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», Про
затвердження Державних гігієнічних нормативів  «Допустимі рівні вмісту
радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді».
В зв’язку з військовою агресією, тимчасовою окупацією атомних електростанцій,
загрозою техногенної катастрофи, виникають все жорстокіші вимоги до контролю
радіоактивності зовнішнього середовища, продуктів харчування рослинного та
тваринного походження, питної води поверхневих та підземних джерел та інше
згідно вимогам законодавства України.

 

Радіологічний відділ проводить такі дослідження:

– радіометричні вимірювання дози фонового іонізуючого випромінювання
(Гамма фон) на приладі радіометр МКС-07 «ПОШУК». Вимірювання природного радіаційного фону проводиться над земельними ділянками на відкритій місцевості, що розташовані на відстані 15-20 м. від будівельних та інших споруд – робиться це для виключення можливого впливу техногенно-підсилених джерел природного походження (будівельних матеріалів, тощо), а також дослідження приміщень, забудов на виявлення підвищеного рівня радіаційного фону внаслідок виявлення джерела радіоактивного випромінювання;

– визначення питомої активності цезію-137 та стронцію-90 проводиться на приладах спектрометрах УСК «Гамма Плюс» та МКС -01А «Мультирад».

Радіаційне забруднення навколишнього середовища обумовлює необхідність
проведення постійного спектрометричного контролю сировини, а також продукції
тваринного та рослинного походження на вміст радіонуклідів. Основною метою
радіологічного контролю продукції тваринного та рослинного походження є
визначення дотримання виробниками необхідних умов одержання чистої продукції
на радіоактивно забруднених територіях, що є передумовою обмеження
надходження радіонуклідів в організм людини та зниження дози внутрішнього
опромінення населення України. При проведенні радіологічного контролю головна
увага приділяється визначенню довго живучих ізотопів цезію-137 та стронцю-90
радіонуклідів техногенного походження , які потрапляють в організм аліментарним
шляхом та формують дозу внутрішнього опромінення.