Підвищення рівня транскордонного переміщення людей, товарів та транспортних засобів, неконтрольоване переміщення тварин та інфікованої тваринницької сировини і продукції, відсутність реєстру небезпечних інфекційних хвороб з урахуванням нестабільної епідемічної та епізоотичної ситуації у світі, підвищеного ризику терористичних подій та збройного конфлікту на сході країни підвищують ризик завезення та поширення на територію держави збудників небезпечних хвороб та виникнення пов’язаних з ними надзвичайних подій.

           Профілактика інфекційних хвороб, з урахуванням епідситуації та прогнозів, на основі комплексного підходу «Єдине здоров’я»  передбачена Стратегією забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту населення до 2025 року.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на себе зобов’язання щодо охорони життя і здоров’я людей та тварин, запобігання поширенню на територію держави небезпечних інфекційних захворювань, вчасного реагування на спалахи небезпечних інфекційних хвороб.

         В системі громадського здоров’я принцип «Єдине здоров’я» допомагає вчасно виявити та запобігти основним видам загроз, які можуть спровокувати спалахи чи масові захворювання людей. Зокрема, зоонозні захворювання (передаються людині від тварин), стійкість до антибіотиків, трансмісивні захворювання та транскордонні загрози.

Сучасні загрози та поява нових ризиків глобального характеру вимагають оперативної відповіді та спільних зусиль країн щодо протидії біологічним загрозам. Більшість нових зоонозних інфекційних захворювань нерозривно повʼязані з діяльністю людини, включаючи зміни в екосистемах, урбанізацію, міжнародну торгівлю та переміщення людей. Принцип «Єдине здоров’я» дає розуміння природи кожного зоонозного захворювання, що виникає, щоб провести оцінку ризику й розробити плани реагування та контролю від регіонального до глобального рівнів.

«Єдине здоровʼя» – це спільний, багатосекторальний та трансдисциплінарний підхід, що працює на місцевому, регіональному, національному та глобальному рівнях з метою досягнення оптимальних результатів щодо здоровʼя, визнаючи взаємозвʼязок між людьми, тваринами, рослинами та їхнім спільним місцем «проживання» та станом навколишнього середовища. Інтеграція цього підходу до системи громадського здоров’я дозволяє:

  • запобігти спалахам зоонозних захворювань серед тварин і людей;
  • підвищити безпеку харчових продуктів;
  • зменшити випадки інфекційних захворювань, стійких до протимікробних препаратів;
  • посилити контроль на рівні країн та глобальну безпеку у галузі охорони здоровʼя;
  • захистити та зберегти біорізноманіття.

       Попри те, що національна стратегія та операційний план дій були прийняті до повномасштабного вторгнення, робота над трансформацією та посиленням системи громадського здоров’я у частині підходів «Єдиного здоров’я» впроваджується поетапно. Прийнятий Закон України «Про систему громадського здоров’я» запроваджує комплексний підхід «Єдине здоров’я», який має сприяти кращій комунікації між службою охорони здоров’я та органами безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини, службами моніторингу стану навколишнього середовища. Закон також чітко передбачає розвиток та забезпечення обміну інформацією про випадки інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей, між органами і установами ветеринарної медицини та закладами охорони здоров’я.

Реалізація Стратегії дасть змогу покращити організаційний потенціал у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту, знизити ризики для здоров’я людей та тварин, пов’язані з біологічними загрозами.