На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442  «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці», для врегулювання відносин у сфері реалізації прав працівників на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України за роботу в несприятливих умовах праці, у відповідності до Законів України: «Про охорону праці»,  «Про пенсійне забезпечення», «Про відпустки», лабораторією надаються послуги з проведення атестації робочих місць суб’єктам господарювання незалежно від форми власності.

Інформацію про лабораторію внесено до інформаційного переліку лабораторій, атестованих на проведення   гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та розміщено на офіційному веб- сайті Держпраці за № 196  від 09.06.2020 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpwNw7QhaxUYbdu4EJM3m4mifanYraQaMi4zJMseuJ8/edit#gid=0).

Відділ досліджень факторів навколишнього середовища у повному обсязі укомплектований новітнім обладнанням для якісного проведення досліджень факторів виробничого середовища та атестації робочих місць. Фахівці відділу постійно проходять стажування (підвищення кваліфікації) з профільних напрямків досліджень. Тарифи на наші послуги розміщено на сайті.