Напрями досліджень

Хіміко-міко-токсикологічний відділ

Сектор атомно-абсорбційноїспектрофотометрії

Дослідження продукції тваринного та рослинного походження, вітамінних добавок, преміксів та кормів на вмістважкихметалів (свинець, кадмій, мідь, цинк, миш’як, ртуть) методом ААС за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометраThermo, SolaarААМ.

Сектор газової хроматографії

Дослідження продукції тваринного та рослинногопоходження, кормів для тварин (в т.ч. для непродуктивних), зерна на вміст залишкових кількостей пестицидів (ХОС, ФОС, карбоматнагрупа), синтетичних піретроїдів, поліхлорованих біфенілів методами тонкошарової хроматографії та газової хроматографії на газовому хроматографії фірми Simadzu.

Сектор рідинної хроматографії

Дослідження продукціїтваринногота рослинного походження на вміст залишкових кількостей ветеринарних препаратів, афлотоксину В1, нітрозамінів, водорозчинних вітамінів методом рідинної хроматографії на рідинному хроматографі з флюоресцентним детектором фірмиVarian та на рідинному хроматографі з мас-спектрометричним детектором фірмиVarian.

Сектор мікологічних досліджень

Дослідження продукції рослинного походження на вміст мікотоксинів методом ТШХ, визначення токсичності та токсичних грибів.

Сектор імуноферментного аналізу

Дослідження сировини і продукції рослинного та тваринного походження, кормів для тварин на вміст мікотоксинів (афлатоксини В1, охратоксин А, зеараленон, дезоксиніваленон, фумонізин, Т-2 токсин), гормонів (діетилстильбестрол, 17-естрадіол, 19-нортестостерон, зеранол) методом ІФА на фотометрі автоматичному ELx800, антибіотиків (хлорамфенікол, нітрофуран).

Сектор фізико-хімічнихдосліджень

Дослідження кормів, зерна, комбікормової сировини, рибної, м’ясної, молочної продукції, продуктів бджільництва, води, алкогольних виробів, яєць, олії, кондитерських виробів, рослинної продукції на фізико-хімічніпоказникизгідно нормативної документації.

Бактеріологічний відділ

Дослідження харчової продукції та кормів на показники якості та безпеки (МАФАнМ, ТАФАнМ, загальна забрудненість, БГКП, Е. coli, ентеробактерії, ентерококи, сальмонели, токсиноутворюючі анаероби, сульфітредукуючіклостридії, Bacilluscereus, Listeriamonocуtogenes, Proteusvulgaris, Staphylococcusaureus тощо); мікробіологічні дослідження санітарно-зоогігієних показників, води; діагностика бактеріальних інфекцій тварин, птахів тагідробіонтів.

Використовуючи аналізатор імунофлуоресцентний mini VIDAS®, в стислі терміни проводяться дослідження харчових продуктів та сировини на наявність патогенних мікроорганізмів:

  • Salmonella (кінцевий результат за 24-48 годин)
  • Listeria spp. (кінцевий результат за 48 годин)
  • Listeria monocytogenes (кінцевий результат за 24-48 годин)
  • Campylobacter (кінцевий результат за 48 годин)
  • E. coli (Н:157О) (кінцевий результат за 48 годин)
  • Eнтеротоксини Staphylococcus (кінцевий результат за 4 години)

Відділ ЛВСЕ на ринках Дніпропетровської області та моніторингових досліджень

Визначення залишкової кількості антибіотиків мікробіологічним методом, проведення аналізу показників якості молока, органолептична оцінка продуктів тваринного та рослинного походження, паразитологічні дослідження риби та інших гідробіонтів.

Радіологічний відділ

Визначення питомоїактивності радіонуклідів Cs137 та Sr90 в кормах та харчових продуктах тваринного і рослинного походження спектрометричним методом на приладі УСК «Гамма Плюс» з програмнимзабезпеченням «Прогресс-2000».

Радіологічний відділ проводить дозиметричний контроль вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання, згідно Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» і видає супровідні документи, які є гарантією безпеки Вашої родини.

Радіологічний відділ має відповідний атестат акредитації  Національного Агенства з Акредитації (НААУ) в системі ІSO 17025:2006.

Відділ лабораторних досліджень в м.Дніпро

Відділ організовує забеспечення лабораторій ветеринарно — санітарної експертизи на ринках м.Дніпро розчинами і реактивами для проведення досліджень продукції тваринного та рослинного походження .

Відділ епізоотологічного моніторингу та оцінки ризику

Проводить епізоотичне розслідування та організацію ліквідації інфекційних захворювань; аналізує причини виникнення інфекційних та інших хвороб тварин, розробляє та надає рекомендації щодо захисту життя і здоров’я людей та тварин від ризиків; узагальнює статистичні звіти, оцінює ризики.

Відділ імунологічних та молекулярно — генетичних досліджень

Дослідження сироваток крові тварин на інфекційні хвороби (лептоспіроз, бруцельоз, лейкоз, ІНАН, сап, парувальну хворобу коней, інфекційний епідидиміт баранів, лістеріоз) методами РБП, РЗК, ІФА, РМА, РІД, РДП, РТЗК; морфологічне дослідження крові тварин за допомогою біохімічного аналізатора BC-2800Vet.

Сектор молекулярно-генетичних досліджень

Виявлення ДНК/РНК збудників інфекційних хвороб (вірусу АЧС, вірусу чуми м`ясоїдних, вірусу ІРТ ВРХ, хламідіозу, лептоспірозу 16 S РНК, пташиного грипу типу А Н5N1, бруцельозу,Bacillusanthracis, вірусу РРС свиней, лейкозу ВРХ, КЧС свиней)методом ПЛР в режимі реального часу (ПЛР-РЧ).

Вірусологічний відділ

Діагностика інфекційних хвороб тварин і птахів (сказ, хвороба Ауєскі, хламідіози, інфекційний ринотрахеїт,Парагрип-3 ВРХ, африканська чума свиней, парвовірусна хвороба свиней, репродуктивно-респіраторний синдром свиней, цирковірусна інфекція свиней, грип птиці, ньюкаслська хвороба птиці, віспа птиці, інфекційний ларинготрахеїт) з ідентифікацією вірусу методами РІФ, РПІФ та серологічними дослідженнями методами РЗК, РЗГА, РНГА, ІФА.

Патоморфологічний відділ

Патологоанатомічні та патоморфологічнідослідження патологічного матеріалу, ізольованих органів і туш на захворювання інфекційної та незаразної етіологіїз використанням сучасної гістологічної техніки. Діагностичні дослідження на нематодозні, трематодозні, цестодозні, протозоозні, арахно-ентомозні захворювання тварин та птиці.

Відділ досліджень факторів навколишнього середовища

Дослідження параметрів мікроклімату, освітленості, рівнів звуку, вібрації, інфразвуку, ультразвуку, електромагнітних полів, повітря робочої зони, атмосферного повітря та повітря закритих приміщень.

Відділ  внесено до інформаційного переліку лабораторій Державної служби України з питань праці, атестованих на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (хімічні та фізичні фактори трудового процесу, важкість та напруженість праці для проведення атестації робочих місць) .